top of page

हाम्रा सेवाहरू

गृह निरीक्षण

तपाइँ तपाइँको घर किन्न वा बेच्दै हुनुहुन्छ, हामी तपाइँको आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी निरीक्षण सेवाहरु को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। तपाईंले हाम्रो 100% ग्राहक सन्तुष्ट नीतिद्वारा हामीलाई छनौट गर्दा तपाईंको खरिदको साथ तपाईंको मनको शान्तिको आनन्द लिनुहोस्। 

निर्माण निरीक्षण

हामी तपाईंको निर्माण चरणको समयमा निरीक्षण पनि प्रस्ताव गर्दछौं। तपाईं निर्माणको क्रममा आफ्नो घरको गुणस्तर बारे जान्न चाहनुहुन्छ। हामी सुनिश्चित गर्छौं कि तपाइँ तिर्न लायक हुनुहुन्छ।